AEG partner program

Registrace


Účastník odesláním vyplněného registračního formuláře souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu této akce za podmínek zákona č. 101/2000 Sb., správcem - společnosti Electrolux s.r.o.,Budějovická 778/3, 140 21 Praha 4 IČ: 18631975, za účelem vyhodnocení akce a dalšího marketingového zpra­cování, tj. nabízení produktů správce a zasílání informací o marketingových akcích po dobu 5 let od ukončení akce. Správce může pově­řit zpracováním osobních údajů třetí subjekt, tzv. zpracovatele. Účastník potvrzuje, že se seznámil se svými právy dle §11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osob­ních údajů, jejich likvidaci, atd. Udělení souhlasu je dobrovolné a účastník může tento souhlas kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat.